Home / طرح سه بعدی کامپیوتر

طرح سه بعدی کامپیوتر

درباره پروژه

طراحی کامپیوتر سه بعدی گرافیکی با استفاده از MAYA

پردازش و مراحل انجام
  • ایده پردازی و تجسم
  • رسم طرح بر روی کاغذ
  • شروع طراحی با نرم افزار
100% انجام شده
میزان پیشرفت کار 100%