ارتباط با ما

[distance desktop_type="100" _id="432007"][distance desktop_type="100" _id="940159"][distance desktop_type="40" _id="963713"]

جهت مشاوره
با ما تماس بگیرید

[distance desktop_type="100" _id="194843"][distance desktop_type="100" _id="14597"][distance desktop_type="100" _id="748514"]
[distance desktop_type="100" _id="771243" phone_type="20"][deep-title subtitle_style="{`kc-css`:{`479`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`767`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`999`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`any`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“,`line-height|.wn-deep-subtitle`:“,`letter-spacing|.wn-deep-subtitle`:“,`font-weight|.wn-deep-subtitle`:“,`padding|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" title_style="{`kc-css`:{`479`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`767`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`999`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`any`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`,`font-weight|.wn-deep-innertitle`:`700 !important`,`padding|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 26px inherit`,`margin|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 35px inherit`}}}}" title="2b7bjNin2YUg2YXYr9uM2LE=" text_align="center" layer_animation="none" title_heading="h2" title_color="#ffffff" title_font_size="50px" title_font_weight="700" title_padding_bottom="26px" title_margin_bottom="35px" subtitle_heading="h5" subtitle_theme_fonts="yes" shape="eyIxIjp7InNoYXBlX3dpZHRoIjoiMTYxcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIxcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIiwic2hhcGVfYmFja2dyb3VuZF9pbWFnZSI6IjExMjgyIiwic2hhcGVfdG9wX3Bvc2l0aW9uIjoiIiwic2hhcGVfcmlnaHRfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9ib3R0b21fcG9zaXRpb24iOiIzNXB4Iiwic2hhcGVfbGVmdF9wb3NpdGlvbiI6ImNhbGMoIDUwJSAtIDgwcHgpIiwic2hhcGVfcm90YXRlIjoibm9uZSIsInNoYXBlX2N1c3RvbV9yb3RhdGUiOiIifSwiMiI6eyJzaGFwZV93aWR0aCI6IjYwcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIzcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIzA0ZGU3OCIsInNoYXBlX2JhY2tncm91bmRfaW1hZ2UiOiIiLCJzaGFwZV90b3BfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9yaWdodF9wb3NpdGlvbiI6IiIsInNoYXBlX2JvdHRvbV9wb3NpdGlvbiI6IjM0cHgiLCJzaGFwZV9sZWZ0X3Bvc2l0aW9uIjoiY2FsYyggNTAlIC0gMzBweCkiLCJzaGFwZV9yb3RhdGUiOiJub25lIiwic2hhcGVfY3VzdG9tX3JvdGF0ZSI6IiJ9fQ==" _id="425076" rotate="none" display="auto" title_theme_fonts="yes" title_color_type="title-solid-color" display_title="auto"][distance desktop_type="50" _id="198820" phone_type="10"]

ما در مایکروسرویس تمام توان و تخصص خود را بکار بسته ایم تا بهترین خدمات طراحی و توسعه وب و تجارت الکترونیک را بصورت آنلاین عرضه کنیم، مشتری مداری و توجه به نیازهای فنی و تخصصی مشتری جزئی از اصول کاری ماست که همواره به آن پایبندیم و مفتخریم که سالهاست در صنعت فناوری اطلاعات کشور فعالیم و با اعتماد و همراهی شما مشتریان عزیز بهترین خدمات و سرویس ها را ارائه می دهیم،با ما تماس بگیرید تا مشاورین حرفه ای ما شما را راهنمایی کنند…

[distance desktop_type="50" _id="940494" phone_type="20"][distance desktop_type="50" _id="755511" phone_type="20"]
[distance desktop_type="80" _id="258601"][deep-title subtitle_style="{`kc-css`:{`479`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`767`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`999`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`any`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“,`line-height|.wn-deep-subtitle`:“,`letter-spacing|.wn-deep-subtitle`:“,`font-weight|.wn-deep-subtitle`:“,`padding|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" title_style="{`kc-css`:{`479`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`767`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`999`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`any`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`,`font-weight|.wn-deep-innertitle`:`700 !important`,`padding|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 26px inherit`,`margin|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 35px inherit`}}}}" title="2YHYsdmFINiq2YXYp9iz" text_align="center" layer_animation="none" title_heading="h2" title_color="#000000" title_font_size="50px" title_font_weight="700" title_padding_bottom="26px" title_margin_bottom="35px" subtitle_heading="h5" subtitle_theme_fonts="yes" shape="eyIxIjp7InNoYXBlX3dpZHRoIjoiMTYxcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIxcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIiwic2hhcGVfYmFja2dyb3VuZF9pbWFnZSI6IjExMjgyIiwic2hhcGVfdG9wX3Bvc2l0aW9uIjoiIiwic2hhcGVfcmlnaHRfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9ib3R0b21fcG9zaXRpb24iOiIzNXB4Iiwic2hhcGVfbGVmdF9wb3NpdGlvbiI6ImNhbGMoIDUwJSAtIDgwcHgpIiwic2hhcGVfcm90YXRlIjoibm9uZSIsInNoYXBlX2N1c3RvbV9yb3RhdGUiOiIifSwiMiI6eyJzaGFwZV93aWR0aCI6IjYwcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIzcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIzA0ZGU3OCIsInNoYXBlX2JhY2tncm91bmRfaW1hZ2UiOiIiLCJzaGFwZV90b3BfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9yaWdodF9wb3NpdGlvbiI6IiIsInNoYXBlX2JvdHRvbV9wb3NpdGlvbiI6IjM0cHgiLCJzaGFwZV9sZWZ0X3Bvc2l0aW9uIjoiY2FsYyggNTAlIC0gMzBweCkiLCJzaGFwZV9yb3RhdGUiOiJub25lIiwic2hhcGVfY3VzdG9tX3JvdGF0ZSI6IiJ9fQ==" _id="678977" rotate="none" display="auto" title_theme_fonts="yes" title_color_type="title-solid-color" display_title="auto"]

[contact-form-7 id="11367" title="contact form 3"]

[distance desktop_type="80" _id="88269"][iconbox icon_content_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_subtitle_style="{`kc-css`:{}}" icon_title_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_style_box="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" type="8" icon_title="2KLYr9ix2LMg" iconbox_content="2KrZh9ix2KfZhtiMINmF24zYr9in2YYg2KzZh9in2K8NCtiu24zYp9io2KfZhiDYrNmI24zYqNin2LEg2Iwg2b7ZhNin2qkgMzQ=" icon_name="li_location" _id="503402" iconbox_color_type="iconbox-solid-color" iconbox_color_type_hover="iconbox-solid-color_hover" title_linkable="__empty__" box_linkable="__empty__" link_target="__empty__" title_color_type="title-solid-color" title_color_type_hover="title-solid-color_hover" title_theme_fonts="yes" subtitle_theme_fonts="yes" content_theme_fonts="yes" icon_or_image="icon" icon_color_type="icon-solid-color" icon_color_type_hover="icon-solid-color_hover" icon_style="{`kc-css`:{}}"][distance desktop_type="40" _id="570250"][iconbox icon_content_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_subtitle_style="{`kc-css`:{`any`:{`font`:{`font-size|h4.title-style`:“,`text-align|h4.title-style`:“,`font-style|h4.title-style`:“},`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border|h4.title-style`:“,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_title_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_style_box="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|`:`inherit inherit inherit inherit`,`border|`:“,`border-radius|`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" type="8" icon_title="2KrZhNmB2YYg" iconbox_content="MDIxLTg4OTc2OTE0IC0g2K/Zgdiq2LEg2YXYsdqp2LLbjA0KMDk5MDk2MDMwMDkgLSDYqtmF2KfYsyDZgdmI2LHbjA0KMDk5MDk2MDMwMDkgLSDYqtmE2q/Ysdin2YXYjNmI2KfYqtiz2KfZvg==" icon_name="icon-basic-tablet" _id="992613" iconbox_color_type="iconbox-solid-color" iconbox_color_type_hover="iconbox-solid-color_hover" title_linkable="__empty__" box_linkable="__empty__" link_target="__empty__" title_color_type="title-solid-color" title_color_type_hover="title-solid-color_hover" title_theme_fonts="yes" content_theme_fonts="yes"][distance desktop_type="40" _id="456696"][iconbox icon_content_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_subtitle_style="{`kc-css`:{}}" icon_title_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_style_box="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" type="8" icon_title="2KfbjNmF24zZhCA=" iconbox_content="aGlbQF1taWNyb3NlcnZpY2UuaXI=" icon_name="icon-basic-mail" _id="749882" iconbox_color_type="iconbox-solid-color" iconbox_color_type_hover="iconbox-solid-color_hover" title_linkable="__empty__" box_linkable="__empty__" link_target="__empty__" title_color_type="title-solid-color" title_color_type_hover="title-solid-color_hover" title_theme_fonts="yes" content_theme_fonts="yes" subtitle_theme_fonts="yes"][distance desktop_type="40" _id="989181"]
[distance desktop_type="80" _id="946612"]
[distance desktop_type="80" _id="663765"]