درباره ما

[distance desktop_type="100" _id="624421"][distance desktop_type="100" _id="842021"][distance desktop_type="40" _id="34975"]

درباره مایکروسرویس

[distance desktop_type="100" _id="245138"][distance desktop_type="100" _id="611762"][distance desktop_type="100" _id="360035"]
[distance desktop_type="70" _id="899616" phone_type="0"][deep-title subtitle_style="{`kc-css`:{`479`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`767`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`999`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`any`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“,`line-height|.wn-deep-subtitle`:“,`letter-spacing|.wn-deep-subtitle`:“,`font-weight|.wn-deep-subtitle`:“,`padding|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" title_style="{`kc-css`:{`479`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`767`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`999`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`any`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`40px`,`font-weight|.wn-deep-innertitle`:`700`,`padding|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 26px inherit`,`margin|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 35px inherit`}}}}" title="2YXYudix2YHbjCDYs9ix24zYuQ==" text_align="center" layer_animation="none" title_heading="h2" title_color="#ffffff" title_font_size="50px" title_font_weight="700" title_padding_bottom="26px" title_margin_bottom="35px" subtitle_heading="h5" subtitle_theme_fonts="yes" shape="eyIxIjp7InNoYXBlX3dpZHRoIjoiMTYxcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIxcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIiwic2hhcGVfYmFja2dyb3VuZF9pbWFnZSI6IjExMjgyIiwic2hhcGVfdG9wX3Bvc2l0aW9uIjoiIiwic2hhcGVfcmlnaHRfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9ib3R0b21fcG9zaXRpb24iOiIzNXB4Iiwic2hhcGVfbGVmdF9wb3NpdGlvbiI6ImNhbGMoIDUwJSAtIDgwcHgpIiwic2hhcGVfcm90YXRlIjoibm9uZSIsInNoYXBlX2N1c3RvbV9yb3RhdGUiOiIifSwiMiI6eyJzaGFwZV93aWR0aCI6IjYwcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIzcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIzA0ZGU3OCIsInNoYXBlX2JhY2tncm91bmRfaW1hZ2UiOiIiLCJzaGFwZV90b3BfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9yaWdodF9wb3NpdGlvbiI6IiIsInNoYXBlX2JvdHRvbV9wb3NpdGlvbiI6IjM0cHgiLCJzaGFwZV9sZWZ0X3Bvc2l0aW9uIjoiY2FsYyggNTAlIC0gMzBweCkiLCJzaGFwZV9yb3RhdGUiOiJub25lIiwic2hhcGVfY3VzdG9tX3JvdGF0ZSI6IiJ9fQ==" _id="965382" rotate="none" display="auto" title_theme_fonts="yes" title_color_type="title-solid-color" display_title="auto"][distance desktop_type="70" _id="912840" phone_type="0"]

تیم مایکرو سرویس از سال ۱۳۸۶ با فعالیت در زمینه شبکه های کامپیوتری و برنامه نویسی تحت وب وارد عرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات شد و همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا به طور تخصصی فعالیت خود را در زمینه توسعه نرم افزارهای تحت وب ،طراحی وب سایت و پورتال، دیجیتال مارکتینگ، بهینه سازی و سئو و طراحی و چاپ حرفه ای متمرکز ساخت و اکنون بیش از ۱۱ سال است که به فعالیت حرفه ای خود ادامه می‌دهد.

[distance desktop_type="20" _id="714012" phone_type="0"]


ما در مایکروسرویس کسب و کار شما را وارد دنیای دیجیتال خواهیم کرد و با تخصص و تعهد موفقیت شما در دنیای دیجیتال را تضمین می کنیم. 

[distance desktop_type="20" _id="12600" phone_type="0"]

مایکروسرویس در چهارچوب مدارک معتبر بین المللی و استانداردهای وب فعالیت می کند.

[distance desktop_type="100" _id="849199"][distance desktop_type="100" _id="539887"]
[distance _id="766382"]
[distance desktop_type="80" _id="560788"][distance desktop_type="40" _id="759778"][deep-title subtitle_style="{`kc-css`:{`479`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`767`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`999`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“}},`any`:{`subtitle`:{`font-size|.wn-deep-subtitle`:“,`line-height|.wn-deep-subtitle`:“,`letter-spacing|.wn-deep-subtitle`:“,`font-weight|.wn-deep-subtitle`:“,`padding|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.wn-deep-subtitle`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" title_style="{`kc-css`:{`479`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`767`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`999`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`50px`}},`any`:{`title`:{`font-size|.wn-deep-innertitle`:`40px`,`font-weight|.wn-deep-innertitle`:`700`,`padding|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 26px inherit`,`margin|.wn-deep-innertitle`:`inherit inherit 35px inherit`}}}}" title="2K7Yr9mF2KfYqiDZhdin" text_align="center" layer_animation="none" title_heading="h2" title_color="#292929" title_font_size="50px" title_font_weight="700" title_padding_bottom="26px" title_margin_bottom="35px" subtitle_heading="h5" subtitle_theme_fonts="yes" shape="eyIxIjp7InNoYXBlX3dpZHRoIjoiMTYxcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIxcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIiwic2hhcGVfYmFja2dyb3VuZF9pbWFnZSI6IjExMjgyIiwic2hhcGVfdG9wX3Bvc2l0aW9uIjoiIiwic2hhcGVfcmlnaHRfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9ib3R0b21fcG9zaXRpb24iOiIzNXB4Iiwic2hhcGVfbGVmdF9wb3NpdGlvbiI6ImNhbGMoIDUwJSAtIDgwcHgpIiwic2hhcGVfcm90YXRlIjoibm9uZSIsInNoYXBlX2N1c3RvbV9yb3RhdGUiOiIifSwiMiI6eyJzaGFwZV93aWR0aCI6IjYwcHgiLCJzaGFwZV9oZWlnaHQiOiIzcHgiLCJzaGFwZV9yYWRpdXMiOiIiLCJzaGFwZV9iYWNrZ3JvdW5kX2NvbG9yIjoiIzA0ZGU3OCIsInNoYXBlX2JhY2tncm91bmRfaW1hZ2UiOiIiLCJzaGFwZV90b3BfcG9zaXRpb24iOiIiLCJzaGFwZV9yaWdodF9wb3NpdGlvbiI6IiIsInNoYXBlX2JvdHRvbV9wb3NpdGlvbiI6IjM0cHgiLCJzaGFwZV9sZWZ0X3Bvc2l0aW9uIjoiY2FsYyggNTAlIC0gMzBweCkiLCJzaGFwZV9yb3RhdGUiOiJub25lIiwic2hhcGVfY3VzdG9tX3JvdGF0ZSI6IiJ9fQ==" _id="569405" rotate="none" display="auto" title_theme_fonts="yes" title_color_type="title-solid-color" display_title="auto"][distance desktop_type="40" _id="166590"]
[iconbox icon_content_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_subtitle_style="{`kc-css`:{}}" icon_title_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_style_box="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" type="2" icon_title="2LfYsdin2K3bjCDZiNioINiz2KfbjNiq" iconbox_content="2K/Yp9i02KrZhiDZiNioINiz2KfbjNiq24wg2YXZhtit2LXYsdio2YHYsdivINmC2K/ZhSDYp9io2KrYr9in24zbjCDYr9ixINiv24zYrNuM2KrYp9mEINmF2KfYsdqp2KrbjNmG2q8g2Ygg2KjYsdmG2K/bjNmG2q8g2KLZhtmE2KfbjNmGINqp2LPYqCDZiCDaqdin2LEg2LTZhdin2LPYqg==" icon_link_text="اطلاعات بیشتر" icon_link_url="#" icon_name="icon-basic-laptop" _id="419594" iconbox_color_type="iconbox-solid-color" iconbox_color_type_hover="iconbox-solid-color_hover" title_linkable="__empty__" box_linkable="__empty__" link_target="__empty__" title_color_type="title-solid-color" title_color_type_hover="title-solid-color_hover" title_theme_fonts="yes" subtitle_theme_fonts="yes" content_theme_fonts="yes" icon_or_image="icon" icon_color_type="icon-solid-color" icon_color_type_hover="icon-solid-color_hover" icon_style="{`kc-css`:{}}"][distance desktop_type="40" _id="8249"]
[iconbox icon_content_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_subtitle_style="{`kc-css`:{}}" icon_title_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_style_box="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|`:`inherit inherit inherit inherit`,`border|`:“,`border-radius|`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" type="2" icon_title="2KrZiNiz2LnZhyDZiNio" iconbox_content="INiy2KjYp9mGINmH2KfbjCDYqNix2YbYp9mF2Ycg2YbZiNuM2LPbjCDZiCDYqtqp2YbbjNqpINmH2KfbjCDZhtmIINiq2YjYs9i3INmF2KfbjNqp2LHZiNiz2LHZiNuM2LMg2KzYp9mGINiq2KfYstmHINin24wg2KjZhyDZiNioINiz2KfbjNiqINi02YXYpyDZiCDYp9uM2K/ZhyDZh9in24zYqtin2YYg2K7ZiNin2YfYryDYr9in2K8=" icon_link_text="اطلاعات بیشتر" icon_link_url="#" icon_name="icon-basic-keyboard" _id="180068" iconbox_color_type="iconbox-solid-color" iconbox_color_type_hover="iconbox-solid-color_hover" title_linkable="__empty__" box_linkable="__empty__" link_target="__empty__" subtitle_theme_fonts="yes" title_color_type="title-solid-color" title_color_type_hover="title-solid-color_hover" title_theme_fonts="yes" content_theme_fonts="yes"][distance desktop_type="40" _id="881481"]
[iconbox icon_content_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_subtitle_style="{`kc-css`:{}}" icon_title_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_style_box="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|`:`inherit inherit inherit inherit`,`border|`:“,`border-radius|`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" type="2" icon_title="2KjZh9uM2YbZhyDYs9in2LLbjCDZiNio" iconbox_content="2K7Yr9mF2KfYqiDaqdin2YXZhCDYs9im2Ygg2Ygg2KjZh9uM2YbZhyDYs9in2LLbjCDYqNix2KfbjCDYp9mB2LLYp9uM2LQg2KjYp9iy2K/bjNivINmIINmF2YjZgdmC24zYqiDYtNmF2Kcg2K/YsSDZhdmI2KrZiNix2YfYp9uMINis2LPYqtis2Ygg2Ygg2K/ZhtuM2KfbjCDZiNio" icon_link_text="اطلاعات بیشتر" icon_link_url="#" icon_name="icon-basic-accelerator" _id="325386" iconbox_color_type="iconbox-solid-color" iconbox_color_type_hover="iconbox-solid-color_hover" title_linkable="__empty__" box_linkable="__empty__" link_target="__empty__" subtitle_theme_fonts="yes" title_color_type="title-solid-color" title_color_type_hover="title-solid-color_hover" title_theme_fonts="yes" content_theme_fonts="yes"][distance desktop_type="40" _id="397806"]
[iconbox icon_content_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|.content-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_subtitle_style="{`kc-css`:{}}" icon_title_style="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`,`border-radius|h4.title-style`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" icon_style_box="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit inherit inherit inherit`,`margin|`:`inherit inherit inherit inherit`,`border|`:“,`border-radius|`:`inherit inherit inherit inherit`}}}}" type="2" icon_title="2K/bjNis24zYqtin2YQg2YXYp9ix2qnYqtuM2Ybarw==" iconbox_content="2LPYsdmI24zYsyDZh9in24wg2YjbjNqY2Ycg2K/bjNis24zYqtin2YQg2YXYp9ix2qnYqtuM2YbaryDZiCDYp9mB2LLYp9uM2LQg2YHYsdmI2LQg2KfYsiDYt9ix24zZgiDYtNio2qnZhyDZh9in24wg2KfYrNiq2YXYp9i524wg2Ygg2KrYqNmE24zYutin2Kog2KLZhtmE2KfbjNmG" icon_link_text="اطلاعات بیشتر" icon_link_url="#" icon_name="icon-basic-share" _id="881383" iconbox_color_type="iconbox-solid-color" iconbox_color_type_hover="iconbox-solid-color_hover" title_linkable="__empty__" box_linkable="__empty__" link_target="__empty__" title_color_type="title-solid-color" title_color_type_hover="title-solid-color_hover" title_theme_fonts="yes" subtitle_theme_fonts="yes" content_theme_fonts="yes"][distance desktop_type="40" _id="804244"]
[distance desktop_type="80" _id="710187"]
[distance desktop_type="100" _id="584373"][distance desktop_type="40" _id="563064"]

ما شما را در رسیدن با اهداف و رشد کسب و کارتان یاری می کنیم،ما دنیای دیجیتال کسب و کار شما را طراحی می کنیم و پلی خواهیم ساخت برای ارتباط بهتر بین شما و مشتریانتان.

[distance desktop_type="40" _id="831414"][button btn_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-size|a.button`:“,`letter-spacing|a.button`:“,`font-weight|a.button`:“,`padding|a.button`:`px px px px`}}}}" shape="square" btn_content="سفارش آنلاین سایت" size="large" _id="186862" url="#" target="_parent" border="false" button_arrow="__empty__"][button btn_style="{`kc-css`:{}}" shape="square" btn_content="مشاهده نمونه کارها" size="large" border="true" _id="313933" url="#" target="_parent" button_arrow="__empty__" btn_theme_fonts="yes" botton_skin="predefined" color="theme-skin" icon="none"][distance desktop_type="40" _id="374946"][distance desktop_type="80" _id="586040"]