تعريف طراحي خوب(Defining Good Design)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تعريف طراحي خوب:( Defining Good Design) دو ديدگاه اصلي وجود دارد كه اغلب مردم بر اساس آن تعيين مي كنند كه طراحي يك وب سايت “خوب” يا “بد” است. يك ديدگاه محكم و پر كاربرد است ، كه بر روي عملكرد تمركز دارد نمايش اطلاعات به صورت تأثيرگذار، و كارايي و بازدهي  سايت و يك… ادامه خواندن تعريف طراحي خوب(Defining Good Design)